Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

LEENDŐ ELSŐSÖK OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A 2019/20-as tanévben induló 1.a és 1.b tanulóit OM azonosítóikkal ITT találják.

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK

FELHVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Gy.i.k - Gyakran ismételt kérdések a Beiratkozással kapcsolatban

Iskolabemutató PPT-diasor

A két tanítási nyelvű képzésről

Tudnivalók

Tajékoztató a szülők részére az etika illetve hit- és erkölcstan oktatásról.

 

Kitöltendő papírok a leendő elsősök részére:

(megtalálhatók a Dokumentumok menüpont alatt)

  • Jelentkezési lap a leendő elsősök számára
  • Nyilatkozat lakóhelyről
  • Etika, hit- és erkölcstan nyilatkozat
  • Szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozat
  • Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és elfogadása (nem kell kinyomtatni)

 


Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk az iskolás korba lépő gyereküket iskolánkba.

Intézményünkben 2011 óta folyik a magyar-angol két tannyelvű képzés. Az adott célnyelvet heti 5 órában tanulják a gyerekek, emellett az ének, technika, testnevelés, későbbiekben a környezetismeret, természetismeret és földrajz tantárgyak oktatása folyik meghatározott óraszámban angol nyelven.

A normál tantervű osztályokban is első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet évfolyamonként emelkedő óraszámban.

Tanítóink biztonságot nyújtó, barátságos, kiegyensúlyozott légkörben, nagy szeretettel nevelik és tanítják diákjaikat, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. Nevelési elveik szerint elsősorban jutalmazással értékelnek, hiszen meg akarják szerettetni a gyermekekkel a tanulást, az iskolát. Kipróbált módszerekkel, a gyerekek életkori sajátosságaihoz és élettani fejlettségéhez igazodva tanítanak.

Analizáló-szintetizáló módszerrel, szótagolva oktatják a kollégáim az olvasást, ami megfelelő alapot ad a biztos helyesírási készség kialakításához. Kiemelve kezelik a szövegértést.

A matematika tanításában a fő hangsúly az alapműveletek biztos elsajátításán és a gondolkodás fejlesztésén van. A kompetenciák fejlesztését korszerű módszerekkel, játékosan, változatos feladatokkal végzik. A differenciált képességfejlesztés és az egyéni bánásmód a biztosítéka annak, hogy a gyermek megfelelő ütemben fejlődhet, és a lehető legjobb felkészítést kapja a sikeres továbbtanuláshoz.

Szabadidős programjaink során egészséges, környezettudatos életvitelre neveljük őket. Jól felszerelt, tágas tornatermünkben délutánonként több sportágban iskolai sportkörök működnek. Ezeken a sportfoglalkozásokon diákjaink térítésmentesen, nagy számban vesznek részt.

Sokoldalúan képzett nevelőink körültekintően biztosítják délutánonként is a nyugodt és eredményes tanulás feltételeit, színes kulturális és szórakoztató programokat szerveznek a szülők és gyerekek igényeihez igazodva.

Lehetőség van helyben sportfoglalkozásokra, néptáncra, zenetanulásra (zongora, hegedű, cselló, gitár), énekkarra, kézműves foglalkozásokra.

Diákönkormányzatunk támogatja, segíti az iskolai hagyományok ápolását, rendezvényeivel formálja az iskolai közösséget. Az összetartozás érzését erősítik az osztály- és iskolai programok. Örömmel fogadjuk az önzetlen szülői segítséget megmozdulásainkon.

A táborozásoknak több formája közül választhatnak a tanulók. Síoktatással egybekötött sítábor, angol nyelvi tábor, vízitábor, iskolai nyári tábor gazdagítja szabadidős kínálatunkat.
Iskolánkban  logopédus,  gyógytestnevelő, táncpedagógus, könyvtáros, pedagógus asszisztensek, zenetanárok  segítik az egyéni adottságok jobb kiaknázását.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolai rendezvényeinkre, ahol még inkább betekintést nyerhetnek az iskola életébe.

 

 

Szojka Andrea
intézményvezető

 


A Bartók iskola körzete

Aszály utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bartók B. út 1-23-ig és 2-22-ig

Batthyány utca 29-től végig

Batthyány utca 34-től végig

Csut utca

Dalkör utca

Fácán utca

Füttyös utca

Gereblye utca

Gyula vezér lépcső

Halk utca

Hant utca

Hunyadi László utca

Iluska utca

Jonatán köz

Kistétény köz

Kistétény utca

Kőbányai utca

Közgazdász utca

Kuruc utca

Lépcsős utca

Művelődés utca

Nagytétényi út 23-51-ig

Nagytétényi út 120-260-ig

Nebuló utca

Őszibarack utca

Park utca

Piroska köz

Rákóczi út 1-31-ig és 2-22-ig

Rózsakert utca 1-69 és 2-70-ig

Sárgabarack utca

Szent István utca

Táró utca

Társasház utca

Tenkes utca

Tűzliliom utca

Virágoskert utca

Völgy utca