Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

Dokumentumok

 

Alapdokumentumok:

Házirend (érvényes: 2017. szeptember 4-től)

Szervezeti és Működési Szabályzat

Sportkör Szabályzat

Helyi tanterv

Pedagógiai program

Adatvédelmi tájékoztató

 

Nyomtatványok, nyilatkozatok:

 

Amennyiben lehetőség van rá akkor kérjük számítógéppel töltsék ki! Köszönjük!

Nyilakozat neve

Számítógépen kitölthető

Kézzel kitölthető

Szülői felmentés kérelem a délutáni foglalkozások alól    
Szülői felmentés kérelem sportköri foglalkozások alól    
     

   
     

 

Elsősöknek, beiratkozóknak:

(leendő elsősök e-mailben is elküldhetik Excel formában aláírás nélkül!)

Jelentkezési lap Excel PDF
Etika és Hit- és Erkölcstan Excel PDF
Lakóhely nyilatkozat Excel PDF
Szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozat    

 

 

Ebédbefizetés:

Ebédbefizetéshez kapcsolódó dokumentumok

 

 

Egyéb információk:

TANKÖNYVRENDELÉS a 2016/17-es tanévre, KELLO-információ a szülők számára

OKÉV mérési eredmények

Közösségi szolgálat tejesítésének feltételei iskolánkban

 

Táborozáshoz:

Egészségügyi nyilatkozat