Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

 


 

Kedves Szülők!

2013 szeptemberétől kezdődően az általános iskolákban felmenő rendszer szerint

 a  tanulók órarendjébe bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette
választható hit- és erkölcstan tantárgy. A történelmi egyházak az alábbiakban
a szülők döntéséhez szeretnének segítséget nyújtani:

Mi jellemzi a hit-és erkölcstan órát?
A hit-és erkölcstan órán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?

Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházaink évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére is vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?

Mit tanít a hit-és erkölcstan órán a tanár?
Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyháztanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek a hit-és erkölcstanórák fő témakörei?
- Jézus életének és tanításának megismerése.
- Önismeret.
- Emberi kapcsolatok.
- A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja a hit-és erkölcstanórát?
A helyi történelmi egyházközösségek lelkésze vagy hitoktatója.

Ki járhat hit-és erkölcstanórára?
Bárki választhatja a hit-és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele a keresztség, sem az egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?
A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni a hit-és erkölcstanórára. A leendő elsősök szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödikesek szülei pedig május 20-ig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Bővebb információért érdeklődjön az alábbi kapcsolattartóknál:

  • Magyar Katolikus Egyház: Fülöp Ákos Nagytétényi plébános 06/30/9545083; e-mail cím: satya@hcbc.hu
  • Magyarországi Református Egyház: Kovács-Hajdu Albert lelkipásztor 30/537-0160, 207-1880; e-mail cím: kovacs.hajdu@gmail.com
  • Magyarországi Evangélikus Egyház: Hokker Zsolt lelkész 229-2538; e-mail cím: budafok@lutheran.hu
  • HIT Gyülekezete: Iván János e-mail cím: ivanjanos@freemail.hu

Tájékoztatásul közzétesszük azt a nyilatkozatot a dokumentumok között,  melyen lehetősége lesz eldönteni, hogy gyermeke a tanév folyamán részesüljön-e, és ha igen, melyik egyházközösség keretei között a hit-és erkölcstanoktatásban.

Tajékoztató a szülők részére az erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatásról.