Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

Iskolánkról röviden

Video-összeállítás

Iskolabemutató PPT-diasor


A kerület legnagyobb alapfokú oktatási intézményének tágas, világos, barátságos tantermeiben 1976 óta folyik az oktatás.

Fő feladata az angol nyelv emelt szintű oktatása csoportbontásban. A gyerekek már az első osztály második félévében elkezdik a nyelvtanulást játékos formában, csak a szóbeliségre alapozva.

Az iskola pedagógiai programja kiemelt feladatként határozza meg a tehetséggondozást, a képességek és készségek kibontakoztatását az oktató- és nevelőmunka minden területén. A modern eszközökkel felszerelt számítástechnika teremben kiscsoportos oktatás folyik. A kulcskompetenciák fejlesztése elsősorban a tanítási órákon differenciált foglalkoztatással, korszerű munkaformákban történik. Ezt a célt szolgálják a varázsszobában és azon kívül tartott fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, házi versenyek, vetélkedők, és egyéb iskolai és iskolán kívüli programok.
 

Az iskola tantestülete fontosnak tartja a pályaválasztásra való felkészítést, arra törekszik, hogy az iskola tanulói a választott középiskolákban helytálljanak.

Az egészséges, környezettudatos életre nevelést segítik a szabadidős tevékenységek. A jól felszerelt, tágas tornateremben délutánonként több sportágban, iskolai sportkörök működnek. Ezek tevékenységében a diákok térítésmentesen vehetnek részt.

Az iskolai napközi biztosítja a nyugodt tanulás feltételeit, szervezett programjaival a kulturálódást és a szórakozást.

Az iskolai diákönkormányzat támogatja, segíti az iskolai hagyományok ápolását, rendezvényeivel formálja az iskolai közösséget. Az összetartozás érzését erősítik a táborozások, melyeknek több formája közül választhatnak a tanulók. Síoktatással egybekötött sítábor, angol nyelvi tábor, vízitábor, iskolai nyári tábor.

Az iskola munkáját segítik a helyben működő logopédus, gyógytestnevelő, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola zenetanárai, táncpedagógusa, s az iskola könyvtárosa.

1225 Budapest,
Bartók Béla út 6.
OM azonosító: 035193
Igazgató: Szojka Andrea
Helyettesek: Nagy Eszter, Fogl Balázs

Telefon, fax: 061-207-58-66

Telefon (tanári szoba): 061-207-07-52

honlap: www.bartokiskola.hu
 

e-mail: info@bartokiskola.hu