Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

BEMUTATKOZÁS:

A Bartók iskola 1976-ban nyitotta meg először kapuját tanulói előtt. Könyvtárunk is ezzel egy időben, a földszinten, egy alig 60 négyzetméteres helyen kezdte meg működését. Néhány év elteltével ez a tér kicsinek bizonyult, ezért 1995-ben a II. emeletre való költözéssel könyvtárunk területe duplájára nőtt, ezzel a kerület egyik legnagyobb általános iskolai könyvtára lett.

Az elmúlt évek sikeres pályázatai révén a könyvtári állományt jelentősen tudtuk fejleszteni: a kézikönyvtár korszerűbb lett, fokozatosan cseréljük a házi olvasmányok elhasználódott példányait, és folyamatosan bővül az ismeretközlő, és szépirodalmi állományunk is.

Az információkhoz való gyorsabb hozzáférést számítógépek biztosítják a könyvtárban tanulóink számára, internet eléréssel.

Az állományban való pontosabb tájékozódás érdekében folyamatosan végezzük a teljes állomány számítógépes feldolgozását a SZIKLA integrált könyvtári program segítségével.

Tanulóinkat az iskola könyvtár-pedagógiai programja szerint rendszeresen oktatjuk a könyvtár használatára, mely fontos szerepet játszik a tanulási képességek fejlesztésében, valamint igényes szépirodalmi műveket adunk kezükbe, hogy olvasási kultúrájuk kialakuljon, fejlődjön.

A Bartók iskola könyvtára programokat is kínál olvasóinak: szeptemberben az immár hagyománnyá vált Népmese hete keretében a mesék csodás világában barangoltunk, a napközi otthon projektjeihez kapcsolódóan pedig tematikus foglalkozásokon vettek részt tanulóink. Idén a zene és a hangszerek világa, majd a fogyatékos embertársaink segítése, elfogadása volt a könyvtári foglalkozások központi témája.

könyvtár1

Könyvtárunk fontos szerepet játszik tanulóink szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésében is. Az olvasáson kívül lehet itt filmet nézni, társasjátékozni, számítógépezni, vagy a barátokkal egy jót beszélgetni.

 Könyvtár2

 

 

Könyvtár3

Minden kedves Olvasót szeretettel vár a könyvtár!

 

Marjanekné Koncsek Gabriella, Gabi néni

könyvtárostanár

 


 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges hagyományos és elektronikus dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. A könyvtárórákon a kézikönyvek, szakkönyvek használatára, az önálló könyvtári tájékozódáshoz szükséges alapvető ismeretek elsajátítása az elsődleges feladat. Központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a tanulók információkezelő és információszerző képességének és az olvasási szokásainak kialakításában.

 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

  • tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
  • tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
  • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben történő használatának biztosítása,
  • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
  • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
  • tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól.
  • tankönyvkölcsönzés a pedagógusok és lehetőség szerint az év közben érkezett tanulók számára
  • önálló ismeretszerzésre, könyvtárhasználatra, olvasásra nevelés csoportos és egyéni formáinak biztosítása

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. Az iskolai könyvtár kölcsönözhető dokumentumait 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni, egyszerre maximum három könyvet. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható. Az olvasó által elveszített vagy megrongált könyvet lehetőleg ugyanolyan példánnyal a kárt okozó köteles pótolni.

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:

kézikönyvek, elektronikus dokumentumok, folyóiratok

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait csak nyitvatartási időben lehet igénybe venni!

NYITVA TARTÁS

hétfő

10.00-15.00

kedd

10.00-15.00

szerda

10.00-15.00

csütörtök

11.00-15.00

péntek

10.00-13.00

Könyvtár6

 


 

AJÁNLÓ:

„A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek számára, mert abban van jó és rossz, a legkisebb királyfi megküzd a sárkánnyal, vagyis felveszi a harcot a rossz ellen. Van benne élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis minden, ami egy etikai világképhez tartozik.”/Vekerdy Tamás/

 könyvtár5

KÖNYV

Könyvtárunk újdonságaiból ajánljuk:

Ebben a kötetben nem csak olyan ismert mesék találhatóak, mint Tündér Ilona és Árgyilus királyfi szép története, de olyan kevésbé ismert, de legalább annyira szépek is, mint Benedek Elek Gyöngyikéje. Tündérek és boszorkányok elevenednek meg magyar és szász népmesékben boszorkányosan bűbájos rajzok kíséretében.

A klasszikus és népmese-válogatásokat tartalmazó sorozat tematikus kötetei a gyerekek kedvenc meseszereplőin kívül, az élet fontos területeit is körbejárják: mesélnek szeretetről és jóságról, testvérekről és barátokról, okosokról és balgákról valamint még sok más, az életünkben minduntalan felbukkanó, lényeges témáról.

http://meseljnekem.manokonyvek.hu/

PROGRAM:

Kiváló és hasznos szórakozási lehetőséget nyújt kicsiknek, nagyoknak egyaránt a Mesemúzeum.

A múzeum minden szegletében mesére bukkanunk: a kapualjban a régi porolóról különleges szőnyeg lóg: zsebei izgalmas programajánlatokat és olvasnivalókat rejtenek. Szemben rajzok, képek és tárgyak segítségével a ház története elevenedik meg. Az udvarról nem hiányzik a kút sem, amelyből - ki tudja - talán az élet vize fakad, de biztos nem árt meglocsolni vele az udvar közepén az ég felé kapaszkodó fát. A termekben meseutat lehet bejárni.  Ahhoz, hogy átkeljünk a sűrű sötét erdőn, bátorságra és találékonyságra van szükség, s a próbákat teljesítve eljuthatunk a királyi trónig. A mosdóban varázstükrökből Nyakigláb, Csupaháj vagy Málészáj tekint vissza ránk. Beljebb, a Műhelyben igazi meseírókkal találkozhatunk. A gyerekek rengeteg mesekönyv közül válogathatnak, beülhetnek a hallgató-kuckóba, kipróbálhatják magukat a színpadon vagy elkészíthetik saját mesefilmjüket.

 könyvtár4

http://www.mesemuzeum.hu/