Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

Bartók BélaBartók Béla
(1881-1945)

Zeneszerző, zongoraművész és zenetudós.
A Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Ki is volt Bartók Béla?

A XX. századi zene egyik legkiemelkedőbb képviselője. Pályakezdő művei a XIX. századi romantikus muzsikának a folytatásai, és verbunkosból, népies műirodalomból merítettek. A döntő fordulatot pályáján az jelentette, amikor Kodály munkássága figyelmét az ősi magyar népdalra, és általában a Közép-Kelet-Európai népzenére irányította. 1906-ban együtt jelentették meg a korszakos jelentőségű "Magyar népdalok énekhangra és zongorára" című kottafüzetet. A magyar népzene mellett a szlovák, román, sőt az arab és a török népzenét is tanulmányozta. A közönségsikert Balázs Béla szövegeire írt "A fából faragott királyfi" című táncjátéka és a "Kékszakállú herceg vára" című operája hozta meg. Egy év múlva fejezte be "A csodálatos mandarin" című táncjátékát. 1923-ban Budapest fennállásának 50. évfordulóján Táncszvitjét
Kodály Psalmus Hungaricus-szával együtt mutatták be. Később viszonya a hazai hivatalos körökkel a soviniszta hangulat miatt megromlott. Úgy képviselte a tiszta magyarságot, hogy közben a népek (közük a románok, szlovákok) testvérré válásának eszméjét hírdette. Ennek jegyében született a Cantata Profana (1930). A fasizmus térhódítása aktív fellépésre késztette, akárcsak Kodályt. Megtiltotta műveinek megszólaltatását a német és az olasz rádióban. 1940-ben feleségével együtt az Egyesült Államokba költözött. A Bostoni Szimfonikusok felkérésére írta a Concertót, Yehudi Menuhin számára a Hegedűszóló-szonátát. A XX. első fele ellentétes és sokágú zenei törekvéseinek útvesztőjében sikerült mind eszmei, mind művészi tekintetben a legteljesebb és legmagasabb színvonalú megoldást találnia.