Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest, Bartók Béla út 6.; OM: 035193

Tankönyvrendelés

Kormányhatározat értelmében a 2018/19-es tanévben az ingyenes tankönyvellátás az 1-9. évfolyamokon valósul meg, 3-9. évfolyamon továbbra is tartós tankönyvekkel. A 2019/20-as tanévben ugyanez várható.

Ezzel iskolánk valamennyi normál tanterv szerint tanuló diákja számára a közismereti tárgyak tankönyvei, amelyek a tankönyvrendelésen keresztül jutnak el hozzájuk, ingyenesek. A 2019/20-as tanév őszi szülői értekezletein fognak tájékoztatást kapni a szülők arról, hogy mely tankönyvek minősülnek tartós tankönyvnek és kerülnek a könyvtári állományba. Ezek a tankönyvek lehetnek használtak, a tanuló az iskolai könyvtárból kapja valamennyit, a könyvbe csak ceruzával dolgozhat. A könyvért az ide vonatkozó iskolai dokumentumok alapján a szülő anyagi felelőséget vállal, ha a tanuló megrongálja azt.

A KELLO Szülői felületén valamennyi évfolyam tankönyvrendelése megtekinthető. A szülői jóváhagyásra – lévén ingyenesség esetén ez nem kötelező – nincs szükség.

Ha lakhelyváloztatás, vagy egyéb okból június 21-éig kiderül, hogy a tanuló a 2019/20-as tanévben nem a Bartók iskola diákja lesz, kérjük, hogy az osztályfőnökön keresztül jelezzék ezt a tankönyvfelelősnek!

Iskolavezetés

(2019.február)

Tudnivalók a 2019–20-as tanévre:

A TANKÖNYVRENDELÉS VÁRHATÓ, TERVEZETT MENETE

 

(VÁRHATÓ) HATÁRIDŐ

A normatív támogatási igény benyújtása; az igények összegzése, tájékoztatás.

iskolánkat nem érinti

Normatív támogatási igények megújított igazolásának leadása.

iskolánkat nem érinti

A tankönyvigények tantárgyankénti összesítése.

 

2019. március – április (a Tk.jegyzék megjelenésének függvényében)

A tanulói adatok aktualizálása a KELLO-felületen, 1. kör.

2019. április 14-16.

Szülői nyilatkozatok leadása a nem igényelt tankönyvekről a szülői felületen.

iskolánkat nem érinti

A tankönyvrendelés rögzítése, véglegesítése , 1. kör.

2019. április vége

A tartós tankönyvek leadása az iskolában (a 3. évfolyamtól mindenki államilag támogatott, a tk-ket, mf-eket, atlaszokat le kell adni!).

2019. június 13.

A tankönyvrendelés módosítása, rögzítése, véglegesítése, 2. kör.

2019. június 21.

A tankönyvek kiosztása.

2019.szeptember 5-ig

Pótrendelés

2019. szeptember 30.

 További fontos tudnivalók:

-         A 3. évfolyamtól valamennyi közismereti tankönyv ún. „tartós tankönyv”, a tanév utolsó hetében ezeket le kell adni!

-          Az iskola a tankönyvrendelés során az aktuális tanulólétszámnak megfelelő tankönyvet rendel. A tanév közben érkező tanulók számára a könytári készlet erejéig tudunk tankönyvet biztosítani!

 

Taneszközigény

Taneszköz lista a 2018-2019. tanévre:

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam